Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Prim-Vol Trade Kft. webshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:
http://legrugok.com

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév:Prim-Vol Trade Kft.
Székhely címe: 4030 DEBRECEN Ozmán u. 3.
Cégjegyzékszám: 09-09007534
Nyilvántartást vezető cégbíróság:Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel:12534773-4531-113-09
Adószám: 12534773-2-09….
Bankszámlaszám : Erste: 11993001-06287513-10000001…

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
Cím: 4030 DEBRECEN Ozmán u. 3.
Telefon: +3652470212 (normál díjszabású)
E-mail: info@primvol.hu
Nyitva tartása: H.-CS.:7.40-16.00 P.:7.40-15.00 Szo.,V.: Zárva

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a regisztrációs űrlap Mehet gombjának megnyomásával megtesz. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

Az adatainak védelme

 

Az adatvédelemről az Adatvédelmi nyilatkozatban tájékozódhat.

 

A megrendelés lépései:

 

1. Regisztráció

A regisztrációs ürlap mezőinek értelemszerű kitöltése után a  Nem vagyok robot biztonsági négyzet kipipálása után a Mehet gombra kattintva küldi el felénk a regisztrációs űrlapot. Erről a megadott email címére visszajelzést kap. Céges vásárló esetén ellenőrízzük a megadott adatait és utánna aktíváljuk a regisztrációját, amiről szintén kap emailben értesítést. Amennyiben magánszemélyként regisztrál, regisztrációja azonnal aktívvá válik és beléphet a webshopba.

2. A kosár használata

A webshopban terméket vásárolni a termék mellett található Kosár gombbal lehetséges. A termék ára nem tartalmaz ÁFÁ-t! Ahol Árajánlat kérése található a kosár elküldése esetén azon termékek nem kerülnek megrendelésbe csak árajánlat kérést kezdeményez vele.
3. A megrendelés összeállítása

A kosárba tetszőleges számú termék helyezhető. A kosárba helyezett termékek kerülhetnek megvásárlásra. A kosár két kategóriát tartalmaz. A Megrendelés és/vagy Árajánlat kérés részeket.  , darabszáma megváltoztatható vagy törölhető a megrendelés elküldéséig. A fel nem adott kosara 24 órán belül törlődik. A benne található termékeket újra be kell helyeznie a kosárba.
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

A kosárba helyezett termékek darabszáma megváltoztatható vagy törölhető a megrendelés elküldéséig.
5. A megrendelés elküldése

A kiszállítás és fizetés módjának kiválasztása után a Megrendelés gombra kattintva küldi el a megrendelést.
6. A megrendelés visszaigazolása

A megrendelésről vagy az ajánlatkérésről pár percen belül emailban is kap visszaigazolást.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

A termék lényeges tulajdonságai

 

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

 

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ nélküli nettó árak a végszámla pedig az aktuális forgalmi adó mértékével megemelt árat és a földszintig való házhoz szállítás bruttó költségeit is tartalmazza,

 

Kiszállítás, személyes átvétel

 

1. A szállítással kapcsolatos információk a weboldalon a Kiszállítás lábléc oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban is végeztetheti vagy a vásárlást követően automatikusan elkezdi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok

 

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás
3. Előre utalás

 

Elállási/Felmondási jog és minta

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult
14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy
az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi..
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát (feltüntetendő adatok lentebb) köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött
levél útján) az alábbi címre: Prim-Vol Trade Kft. 4030 Debrecen Ozmán u. 3. info@primvol.hu.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek
amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen
többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Elállási nyilatkozatminta:

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.

 

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Prim-Vol Trade Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Prim-Vol Trade Kft.
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont
beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]
3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Prim-Vol Trade Kft. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján és abban megadott határidőkön belül.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.